Waar kinderen
zich thuis voelen

 

Peuterspeelzaal/ peuteropvang

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De peuterspeelzaal is een ideale plek voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar om andere kinderen te ontmoeten. Er is veel verschillend speelgoed om mee te spelen en de ruimte is verdeeld in speelhoeken. De kinderen maken samen plezier en leren spelenderwijs. Ook zal er aandacht besteed worden aan Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE- programma)

Zowel kinderen van ouders die beide werken als wel kinderen die nu een reguliere peuterspeelzaal bezoeken zijn welkom. Het verschil zit in de financiering en in het aantal opvanguren.

Inhoudelijk zijn peuterspeelzaal en peuteropvang onder de wet kinderopvang zo naar elkaar toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. Dit is ook wat de overheid beoogd met de harmonisatie kinderopvang/ peuterspeelzaal.

De belangrijkste kenmerken van de peuteropvang t.o.v. een peuterspeelzaal:

  • Verruiming van de openingstijden van 3 naar 5 uur.
  • Voor peuterspeelzaalkinderen mogelijkheid tot verlengde opvang.
  • Kleinere groepen (ten hoogste 14 kinderen tegenover 18 op peuterspeelzaal).
  • 2 Professionele pedagogisch medewerkers.
  • Handhaving pedagogische opzet van de vroegere peuterspeelzalen.
  • De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de ouderbijdrage aanzienlijk minder wordt.
  • Groepsruimte voldoet aan strenge eisen Wet Kinderopvang.

Klik hier voor meer informatie.