Button Inloggen  
Kinderopvang
Vaassen/Epe/Emst,
Heerde/Wapenveld

 

 

KOM Banners 05 2020

Buitenschoolse opvang (BSO en VSO) + tarieven

Welkom bij de buitenschoolse opvang van KOM Kinderopvang

Buitenschoolse opvang, samen spelen en ontdekken

•     40 weken overeenkomsten met de keuze uit +12, +10, +6 en +4 vakantiedagen;
•    0-urenovereenkomst overeenkomst en vakantieopvang mogelijk;
•    Voorschoolse-, en buitenschoolse opvang;
•    Vrijetijds BSO met een doordachte kijk;
•    Ruime BSO locaties met extra binnen- en buitenruimte
•    Aandacht voor de thema's gezond, beleven, bewegen en natuur;
•    Pedagoog in dienst 

bso YT

Locaties 
Tarieven


KOM geeft wat uw kind nodig heeft:

Elk kind moet na schooltijd ruimte krijgen voor zijn eigen verhaal. Rust en plezier en aandacht is het mooiste wat wij uw kind hierbij kunnen bieden. KOM BSO is een huiskamer waarin wij veel activiteiten aanbieden. Maar niets hoeft… Daarom vinden kinderen het leuk bij KOM Kinderopvang.

De BSO is een huiskamer, waarin uw kind na schooltijd even bij kan komen met een kopje thee aan tafel. Daarna lekker uitwaaien buiten en andere activiteiten ondernemen. Er wordt veel aangeboden, maar niets moet. KOM heeft met een pedagoog gekeken waaraan kinderen, na een drukke schooldag, behoefte hebben en daarbij speelt het zelf kunnen kiezen een belangrijke rol. Naast schoolweken biedt de BSO ook opvang in de schoolvakanties waarbij de kinderen deel kunnen nemen aan een uitdagend activiteitenprogramma.

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Lekker bezig zijn vinden wij belangrijker dan presteren. En dat kinderen spelen en plezier beleven is dan ook een uitgangspunt bij KOM. Onze BSO’s hebben uiteenlopende programma’s en allerhande materialen om uw kind een leuke tijd te bezorgen.

Groepsindeling en leeftijdsgroepen

Binnen de BSO is het leeftijdsverschil tussen de kinderen (4 t/m 12 jaar) groot. Om alle kinderen een plek te bieden waar ze zich prettig voelen en zich verder kunnen ontwikkelen, heeft KOM het activiteitenaanbod opgesplitst in een aanbod voor jongere kinderen (4 t/m 7 jaar) en een aanbod voor oudere kinderen (8 t/m 12 jaar).  
De ruimtes zijn zo ingericht, dat er voor iedere leeftijdsgroep op zijn of haar niveau kan spelen. Zo zijn er speelhoeken, een creatieve hoek, een plek om een boekje te lezen en een computer en TV waarop kinderen spelletjes kunnen spelen op hun eigen niveau.
Bij de BSO wordt er met groepen van maximaal 20 kinderen gewerkt met een maximum van drie groepen. Afhankelijk van de verschillen in leeftijden van de kinderen, kan de groep opgesplitst worden.

Kinderen van 8 jaar en ouder

Uw kind krijgt de kans om een eigen identiteit te ontwikkelen en zijn of haar mogelijkheden te ontdekken. Wij stimuleren zelfstandigheid en samen spelen. Uw kind onderneemt activiteiten die meer uitdagend zijn. Onder andere gericht op techniek en knutselactiviteiten (met materialen die voor jongere kinderen niet geschikt zijn) en sport. Ook gelden er voor hen andere regels met betrekking tot wat zij zelfstandig mogen ondernemen. Dit geeft hen een gevoel van vrijheid.

Kinderen van 8 jaar en jonger

Door het inrichten van verschillende hoeken voor jongere en oudere kinderen wordt er ingespeeld op de behoeften van beide leeftijdsgroepen. Door een deel van de ruimte in te richten voor jongere kinderen krijgen zij de kans hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Zij kunnen met leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld de mogelijkheden van het bouwen ontdekken of andere activiteiten ondernemen. Er worden gerichte activiteiten aangeboden zoals spelletjes, buitenactiviteiten en creatieve activiteiten.

Dagdeling

Wanneer uw kind uit school komt, krijgt het wat te drinken met fruit. Uw kind wordt uitgenodigd om wat te vertellen over de schooldag en er wordt besproken wat er die middag gedaan kan worden. Uw kind krijgt de gelegenheid en ruimte voor vrij spel maar er kan ook samen iets gedaan worden. Vanuit KOM is er altijd een aanbod, maar deelname is niet verplicht. Ook bestaat de mogelijkheid om huiswerk te maken.
Verder kunnen uw kinderen bv. deelnemen aan de sport, maak kennis met tennis, kinderyoga en is er aandacht voor natuurprojecten, creativiteit en workshops. Tijdens de vakanties wordt er een speciaal programma aangeboden met thema-activiteiten en zijn er uitstapjes.
Later op de middag krijgen de kinderen nog een koekje. Tijdens lange middagen en vakanties wordt er gezamenlijk gegeten en soms gekookt.

Vervoer

De BSO locaties zijn dichtbij of in de scholen zodat uw kind in zijn vertrouwde omgeving en buurt kan blijven en er geen vervoerskosten zijn. Wanneer vervoer wel nodig is, dan rijden onze eigen bus en taxi’s van en naar de scholen om de kinderen te brengen en te halen. Kinderen die op een van de scholen in de directe omgeving van een van de buitenschoolse opvanglocaties zitten, worden lopend naar school gebracht en gehaald. Als uw kind daaraan toe is, mag het ook zelfstandig van en naar school gaan. Wij hebben hiervoor wel uw schriftelijke toestemming nodig.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers van KOM doen net dat stapje meer voor u en uw kind. Naast dat zij goed zijn opgeleid en beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van de gemeente, zijn zij bijgeschoold in 'bewegen' en 'groen' (lees meer). KOM gelooft in de kracht van elke medewerker en de toevoeging van zijn eigen bijzondere kwaliteiten.

Elke groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers, die uw kind goed kennen zodat ze kunnen inspelen op de individuele behoeften. Ook bieden wij stagiaires, van sociaal pedagogisch opleidingen, de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen.
De dagelijkse leiding van ieder kinderdagverblijf is in handen van een pedagogisch hoofd. Dit is een bewuse keuze omdat wij veel waarde hechten aan kwaliteit en ervaring. Met vragen kunt u dus, behalve bij onze pedagogisch medewerker, ook bij het pedagogisch hoofd terecht.

BSO tijdens vakantieperiodes

Tijdens vakanties zijn kinderen ook welKOM. In de vakanties werken de verschillende BSO’s samen en is er een vakantieprogramma met extra activiteiten en uitstapjes. Uw kind kan in de vakanties meedoen aan het gevarieerde activeitenprogramma. Iedere vakantie heeft een ander thema met nieuwe, leuke en uitdagende activiteiten. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere organisaties.
Ook als u geen vaste overeenkomst heeft bij KOM, kan uw kind meedoen. Dit kan middels een 0-urenovereenkomst.

Ruilen of extra opvang

Het ruilen van dagen is mogelijk indien er plaats is op de groep. Een ruildag kan aangevraagd worden via het ouderportaal. Officieel erkende feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.

Van kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang

Als uw kind een kinderdagverblijf van KOM bezoekt, dan kunnen wij er voor zorgen dat de overgang van kinderdagverblijf naar BSO vloeiend verloopt. Informeer gerust naar de mogelijkheden bij de pedagogisch medewerker/mentor van uw kind.

Vakantie en ziekte

Tijdens vakanties en ziekte van ouders en kinderen lopen de geplande opvangmiddagen gewoon door. Tijdens schoolvakanties is uw kind ook welKOM. De buitenschoolse opvang is het hele jaar geopend, behalve op erkende feestdagen. Naast de erkende feestdagen, heeft KOM Kinderopvang twee sluitingsdagen per jaar. 

Voor het openen van een BSO locatie in de vakantie dienen zich minimaal 4 kinderen te hebben aangemeld. Bij onvoldoende aanmeldingen voegt KOM locaties samen. Mocht een locatie op de door u gewenste opvangdag(en) niet geopend zijn, informeert u dan gerust bij de afdeling klantbeheer naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee. 

Is uw kind ziek, dan kan het helaas niet op de buitenschoolse opvang worden opgevangen. De BSO’s gaan hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.

KOM Banners 02 2020

 Volg ons op Facebook