Button Inloggen  
Kinderopvang
Vaassen/Epe
Heerde/Wapenveld

 

 

KOM Banners 03 2020

Kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO

KOM kinderopvang biedt opvang in de vorm van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschoolse- en buitenschoolse opvang :

 
Kinderdagverblijf - KDV Buitenschoolseopvang - BSO Peuterspeelzaal - PSZ
Hele of halve dagen opvang 52, 50, 46, 44 en 40 weken overeenkomsten 40 weken overeenkomsten
U kunt kiezen uit 52 en 40 weken contracten 0-urenovereenkomsten Openingstijden van 7:00 tot 18:00 uur
Ruilen en extra opvang behoren tot de mogelijkheden

professionele vakantieinstuif
waarvoor u uw kind kunt inschrijven per activiteit

Afname mogelijk bij betaling onder de wet kinderopvang 

Extra dagdelen

Heeft u tijdelijk behoefte aan meer opvang voor uw kind(eren)? Dan kunt u extra dagdelen aanvragen. Voor deze dagdelen ontvangt u een aanvullende factuur.

Ruilen

Het ruilen van dagdelen bij het kinderdagverblijf is acht keer per kalenderjaar mogelijk. Ouders kunnen via de Ouderapp een ruilaanvraag indienen. Het te ruilen dagdeel/blok neemt u binnen vier weken voorafgaand of aansluitend op het oorspronkelijke dagdeel op. Is ruilen niet mogelijk is? Dan heeft u de mogelijkheid om extra dagdelen/blokken af te nemen.  

Vakantie en ziekte

Tijdens vakanties en bij ziekte van ouders en kinderen lopen de geplande opvangdagdelen gewoon door. Is uw kind ziek, dan kan het in sommige gevallen helaas niet op het kinderdagverblijf worden opgevangen. Het kinderdagverblijf gaat hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.

KOM Banners 02 2020

 Volg ons op Facebook