Button Inloggen  
Kinderopvang
Vaassen/Epe
Heerde/Wapenveld

 

 

Documenten en inspectierapporten

De onderstaande documenten kunt u downloaden.

pijltjegroen Pedagogisch beleidsplan Kinderdagopvang
pijltjegroen Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang
pijltjegroen VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) binnen KOM Kinderopvang
pijltjegroen Vierogenprincipe
pijltjegroen Aanname- en plaatsingsbeleid
pijltjegroen Algemene voorwaarden kinderopvang
pijltjegroen Richtlijnen voor flexibele opvang kinderdagverblijf 
pijltjegroen Richtlijnen voor flexibele opvang buitenschoolse opvang
pijltjegroen Huishoudelijk reglement
pijltjegroen Betalingsvoorwaarden
pijltjegroen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
pijltjegroen Klachtenbeleid en – procedure
pijltjegroen Privacy reglement

Inspectierapporten GGD Kinderopvang

Alle locaties van KOM Kinderopvang voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De locaties worden met regelmaat door een GGD inspecteur geïnspecteerd of voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Hieronder treft u de meest recente inspectierapporten van de GGD. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze rapporten kunt u contact opnemen met het pedagogisch hoofd van de locatie, via telefoonnummer 0578-569960.

pijltjegroen Nijntje
pijltjegroen Duimelot
pijltjegroen De Kleine KOM
pijltjegroen Villa KOM
pijltjegroen Nijntje Pluis
pijltjegroen De PeuterKOM
pijltjegroen Peutererfje


Inspectierapporten GGD Peuterspeelzalen

pijltjegroen De PeuterKOM
pijltjegroen Duimelot
pijltjegroen De Kleine KOM
pijltjegroen Nijntje
pijltjegroen Villa KOM (PaddenKOM) Wapenveld
pijltjegroen Peuterpret Heerde
pijltjegroen De AppelKOM Heerde


Inspectierapporten GGD BSO

pijltjegroen BSO De Basisbende
pijltjegroen BSO De Basishof
pijltjegroen BSO De Basisenk
pijltjegroen BSO De Basissprong
pijltjegroen BSO De Buiten BSO
pijltjegroen BSO KOM-kids
pijltjegroen BSO KOM-pas
pijltjegroen BSO KOM-Op
pijltjegroen VSO/ BSO Villa KOM

 Volg ons op Facebook