Button Inloggen  
Kinderopvang
Vaassen/Epe
Heerde/Wapenveld

 

 

Ouderparticipatie

U en KOM: Samen partners in opvoeden 

Denken vanuit het kind staat bij ons centraal. Hierbij is er met u als ouder is veel samenspraak, er zijn speciale ouder- en kindactiviteiten en er is veel overleg en afstemming met de scholen. Met onderstaande informatievoorziening willen we u zo veel mogelijk betrekken bij de tijd van uw kind bij KOM.

Informatievoorziening

KOM informeert u op verschillende manieren over uw kind en over KOM.

  • Foto's: Bij elke groep hangt een eigen digitale fotolijst. Deze is bij het ophalen van uw kind gevuld met foto's. Zo geven wij dagelijks een beeld van de activiteiten van de kinderen.
  • Dagelijkse overdracht: Bij het brengen en halen vindt er een persoonlijke overdracht plaats met de pedagogisch medewerker(s) over hoe het met uw kind gaat op het kinderdagverblijf. Hierin wordt het welzijn van uw kind besproken en kunnen er bijzonderheden worden overgedragen. Incidenteel kan er ook sprake zijn van een schriftelijke overdracht indien gewenst. 
  • 10 minuten oudergesprek: Eén keer per jaar vindt er een oudergesprek plaats. De pedagogisch medewerker gaat dan een gesprek met u aan over uw kind aan de hand van een observatieformulier. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind beschreven. U kunt dan natuurlijk ook uw vragen kwijt over KOM Kinderopvang en/of over uw kind.
  • Overdracht basisschool Aan het eind van de kinderopvangperiode wanneer uw kind naar de basisschool gaat wordt er een overdrachtsformulier ingevuld door onze pedagogisch medewerkers die naar de basisschool van uw kind wordt gestuurd. Vanzelfsprekend heeft u inzage in dit formulier en alleen na toestemming van u wordt dit formulier naar school verzonden.
  • Locatie berichten Elk kwartaal ontvangt u een locatiebericht met nieuwtjes en activiteiten rondom de locatie waar uw kind zit. 
  • Nieuwsbrief Minimaal twee keer per jaar ontvangt u de digitale nieuwsbrief van KOM Kinderopvang. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste beleidsontwikkelingen, activiteiten op de verschillende locaties, personele wijzigingen en andere wetenswaardigheden.
  • Ouderavond Jaarlijks wordt er een ouderavond georganiseerd.

Ouder- en kindacitivteiten

KOM organiseert regelmatig leuke ouder- en kind activiteiten waarbij u samen met uw baby, peuter, kleuter of schoolkind op ontdekking kunt gaan. Bekijk hier het actuele aanbod.

Oudercommissie - Uw mening is belangrijk!

Elk kinderdagverblijf (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO) heeft een oudercommissie (OC), die bestaat uit ouders van de kinderen. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en kinderen. KOM vindt het belangrijk uw mening te horen en hoort graag uw suggesties hoe we onze opvang nóg beter kunnen maken. U kunt de oudercommissie benaderen met vragen en suggesties, de namen van de ouders die deel van deze oudercommissie uitmaken, kunt u vinden op het algemeen mededelingenbord bij elke locatie.

Vacature oudercommissie
Op dit moment zijn wij voor diverse locaties op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de oudercommissie. Heeft u interesse, dan kunt u dit kenbaar maken bij het pedagogisch hoofd van de desbtreffende locatie.

Klik hier voor meer informatie over de oudercommissie.

 

 Volg ons op Facebook